Altered intrinsic regional spontaneous brain activity in patients with optic neuritis: a resting-state functional magnetic resonance imaging study

Yi Shao, Fengqin Cai, Yulin Zhong, Xin Huang, Ying Zhang, Pei-Hong Hu, Chonggang Pei, Fuqing Zhou, Xianjun Zeng
  • December 2015, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ndt.s92968
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yi Shao, Dr Xin - Huang, and Dr Fuqing Zhou