Comparison of spontaneous brain activity revealed by regional homogeneity in AQP4-IgG neuromyelitis optica-optic neuritis versus MOG-IgG optic neuritis patients: a resting-state functional MRI study

Junqing Wang, Yuan Tian, Yi Shao, Hui Feng, Limin Qin, Weiwei Xu, Hongjuan Liu, Quangang Xu, Shihui Wei, Lin Ma
  • October 2017, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ndt.s145183
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yi Shao and Junqing Wang