Effects of a micro/nano rough strontium-loaded surface on osseointegration

  • Li Yongfeng, Yaping Qi, Qi Gao, Qiang Niu, Mingming Shen, Qian Fu, Kaijin Hu, Liang Kong
  • International Journal of Nanomedicine, July 2015, Taylor & Francis
  • DOI: 10.2147/ijn.s84398

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s84398