Antitumor effect of iRGD-modified liposomes containing conjugated linoleic acid–paclitaxel (CLA-PTX) on B16-F10 melanoma

Xuan Zhang, Ruo Du, Ting Zhong, Wei-Qiang Zhang, Ping Song, Wen-Ding Song, Yang Zhao, Chao Wang, Yi-Qun Tang, Qiang Zhang
  • International Journal of Nanomedicine, June 2014, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ijn.s65664
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor xuan zhang

In partnership with: