Efficiently engineered cell sheet using a complex of polyethylenimine–alginate nanocomposites plus bone morphogenetic protein 2 gene to promote new bone formation

  • Hongchen Sun, Han Jin, Kai Zhang, Chunyan Qiao, Anliang Yuan, Daowei Li, Liang Zhao, Ce Shi, Xiaowei Xu, Shilei Ni, Changyu Zheng, Xiaowei Liu, Bai Yang
  • International Journal of Nanomedicine, May 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.2147/ijn.s60937

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s60937