Enhancement of radiotherapy efficacy by miR-200c-loaded gelatinase-stimuli PEG-Pep-PCL nanoparticles in gastric cancer cells

  • Baorui Liu, Fangbo Cui, Qin Liu, Rutianli Li, Jie Shen, Puyuan Wu, Wenjing Hu, Lixia Yu, Fenglei Wu, Chunping Jiang, Guofeng Yue, Xiaoping Qian, Xiqun Jiang
  • International Journal of Nanomedicine, May 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.2147/ijn.s60874

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s60874