Restriction of H1N1 influenza virus infection by selenium nanoparticles loaded with ribavirin via resisting caspase-3 apoptotic pathway

  • Zhengfang Lin, Yinghua Li, Guifang Gong, Yu Xia, Changbing Wang, Yi Chen, Liang Hua, Jiayu Zhong, Ying Tang, Xiaomin Liu, Bing Zhu
  • International Journal of Nanomedicine, September 2018, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ijn.s177658

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s177658