Corticosteroids for hospitalized patients with mild to critically-ill COVID-19: A multicenter, retrospective, propensity score–matched study

  • Satoshi Ikeda, Toshihiro Misumi, Shinyu Izumi, Keita Sakamoto, Naoki Nishimura, Shosei Ro, Koichi Fukunaga, Satoshi Okamori, Natsuo Tachikawa, Nobuyuki Miyata, Masaharu Shinkai, Masahiro Shinoda, Yasunari Miyazaki, Yuki Iijima, Takehiro Izumo, Minoru Inomata, Masaki Okamoto, Tomoyoshi Yamaguchi, Keisuke Iwabuchi, Makoto Masuda, Hiroyuki Takoi, Yoshitaka Oyamada, Shigeki Fujitani, Masamichi Mineshita, Haruyuki Ishii, Atsushi Nakagawa, Nobuhiro Yamaguchi, Makoto Hibino, Kenji Tsushima, Tatsuya Nagai, Satoru Ishikawa, Nobuhisa Ishikawa, Yasuhiro Kondoh, Yoshitaka Yamazaki, Kyoko Gocho, Tomotaka Nishizawa, Akifumi Tsuzuku, Kazuma Yagi, Yuichiro Shindo, Yuriko Takeda, Takeharu Yamanaka, Takashi Ogura
  • November 2020, Research Square
  • DOI: 10.21203/rs.3.rs-112443/v1

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-112443/v1

The following have contributed to this page: Satoshi Ikeda