Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Kısıntılı Sulama Koşullarında Çimlenme Analizleri ve Moleküler Karakterizasyonu

Eminur ELÇİ, Tuğçe HANÇER
  • Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, September 2016, Turkish Journal of Agricultural Research (TUTAD)
  • DOI: 10.19159/tutad.63961

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.19159/tutad.63961