Siirt Pamuk Ekim Alanlarında Amaranthus retroflexus L. Yoğunluklarının Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluraline Dayanıklılığının Araştırılması

Fırat PALA, Hüsrev MENNAN
  • Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, February 2016, Turkish Journal of Agricultural Research (TUTAD)
  • DOI: 10.19159/tutad.62841

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.19159/tutad.62841