65.3: 3.1-Inch Flexible Top-Emitting AMOLED on Plastic Substrate Driven by Organic Thin Film Transistors

  • Jing-Yi Yan, Hsiang-Liang Chen, Shu-Tung Yeh, Jin-Long Liao, Yen-Yu Wu, Mei-Ru Lin, Ko-Pin Liao, Chu-Yin Hung, Tzu-Wei Lee, Kung-You Cheng, Yen-Ying Lee, Jia Chong Ho, King-Yuan Ho, Hung-Chien Lin, Chin-Hung Cheng, Pi-Hsien Wang, Han-Sheng Dai, Yen-Shih Huang
  • SID Symposium Digest of Technical Papers, January 2009, Wiley
  • DOI: 10.1889/1.3256965

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1889/1.3256965

In partnership with:

Link to Wiley showcase