Antitumor activity of the combination of an HSP90 inhibitor and a PI3K/mTOR dual inhibitor against cholangiocarcinoma

  • Ming-Huang Chen, Kun-Chun Chiang, Chi-Tung Cheng, Shih-Chiang Huang, Yeng-Yang Chen, Tsung-Wen Chen, Ta-Sen Yeh, Yi-Yin Jan, Hsi-Ming Wang, Jiang-Jie Weng, Peter Mu-Hsin Chang, Chun-Yu Liu, Chung-Pin Li, Yee Chao, Ming-Han Chen, Chi-Ying F. Huang, Chun-Nan Yeh
  • Oncotarget, March 2014, Impact Journals, LLC
  • DOI: 10.18632/oncotarget.1706

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.1706