Kinetic changes of intestinal microbiota in the course of intestinal sensitization

  • Liang Xiao, Bo Yang, Xiaoyu Liu, Yan Luo, Qiongmei Ji, Zhong Wen, Zhigang Liu, Ping-Chang Yang
  • Oncotarget, October 2016, Impact Journals, LLC
  • DOI: 10.18632/oncotarget.12797

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.12797