Dywersyfikacja terytorialna w działalności samorządu terytorialnego

Jerzy Korczak
  • Roczniki Nauk Prawnych, January 2015, Towarzystwo Naukowe KUL
  • DOI: 10.18290/rnp.2015.25.1-7
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.1-7

The following have contributed to this page: Jerzy Korczak