Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

  • Soner Sertan KARA, Mehtap Hülya ASLAN, Burcu VOLKAN, Metin ÖZEL, Ali FETTAH
  • Kocatepe Tıp Dergisi, April 2016, Kocatepe Medical Journal
  • DOI: 10.18229/ktd.14381

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.18229/ktd.14381