Sitoloji preperatlarının görüntü işlenmesi için bir araç olarak dalgacık analizi metodolojisi

  • Vyacheslav V. Lyashenko, Asaad Mohammed Ahmed Abdallah Babker, Oleg A. Kobylin
  • Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), September 2016, Cukurova Medical Journal
  • DOI: 10.17826/cukmedj.237468

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.17826/cukmedj.237468