Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843’de Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi (Elazığ, Türkiye)

Mustafa DÜŞÜKCAN, Metin ÇALTA, Mücahit EROĞLU
  • Yunus Araştırma Bülteni, October 2015, Yunus Arastirma Bulteni
  • DOI: 10.17693/yunus.60726

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.17693/yunus.60726