Fenomena Jerebu antara Perspektif Quran dan Sains Moden

Ahmad Yunus Mohd Noor, Nor Azilah Abdul Wahab, Asmilyia Mohd Mokhtar
  • Sains Malaysiana, October 2017, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press)
  • DOI: 10.17576/jsm-2017-4610-10
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2017-4610-10