Field Trip as an Alternative to Transmission Education

  • Maria Janukowicz
  • Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Pedagogika, January 2015, Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie
  • DOI: 10.16926/p.2015.24.20

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.16926/p.2015.24.20