Wnt9a Promotes Renal Fibrosis by Accelerating Cellular Senescence in Tubular Epithelial Cells

Congwei Luo, Shan Zhou, Zhanmei Zhou, Yahong Liu, Li Yang, Jiafeng Liu, Yunfang Zhang, Hongyan Li, Youhua Liu, Fan Fan Hou, Lili Zhou
  • Journal of the American Society of Nephrology, February 2018, American Society of Nephrology
  • DOI: 10.1681/asn.2017050574

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1681/asn.2017050574

In partnership with: