Radiation-Induced Epigenetic Bystander Effects Demonstrated inArabidopsis Thaliana

  • Wei Xu, Ting Wang, Shuyan Xu, Shaoxin Xu, Lijun Wu, Yuejin Wu, Po Bian
  • Radiation Research, May 2015, Radiation Research Society
  • DOI: 10.1667/rr13909.1

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1667/rr13909.1