Eye localization in video by combining eye detector and eye tracker

Cáp Phạm Đình Thăng, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Dương Chí Nhân, Dương Anh Đức
  • Journal of Computer Science and Cybernetics, July 2013, Publishing House for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
  • DOI: 10.15625/1813-9663/29/2/2667

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.15625/1813-9663/29/2/2667