ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MỘT PHẦN NITRIT BẰNG BỘT HẠT ĐIỀU MÀU ĐẾN TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA XÚC XÍCH THỊT HEO

Tran Van Cuong, Nguyen Thi Thoa
  • Vietnam Journal of Science and Technology, April 2017, Publishing House for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
  • DOI: 10.15625/0866-708x/55/2/8578

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.15625/0866-708x/55/2/8578

The following have contributed to this page: CUONG TRAN