What is it about?

Ebben a cikkben Baumeister erő-modelljét mutatjuk be, valamint annak kialakulását és az ezzel kapcsolatos kutatásokat. A modell az önszabályozás mögött egy olyan rendszert feltételez, amely az ismétlelt használattól (egymást követő önszabályozástól) kimerül, és ez a kimerült állapot gátolhatja az elkövetkező önszabályozások sikerességét. Fontos még a rendszerrel kapcsolatosan, hogy a szerzők azt egy izom működéséhez hasonlítják, amely a fokozott használattól nem csupán kimerülni, de megerősödni is képes, amely viszont segíti a jövőbeli önszabályozási viselkedéseket. A téma és maga a cikk mindenképp releváns nem csupán a szakma, de a téma iránt érdeklődők számára is, elsősorban egészségpszichológiai vonatkozásban. Az erő-modell az önszabályozás mögött egy olyan kapacitást feltételez, amely mennyiségi jellegű és emiatt ki van téve a kimerülés veszélyének. A cikkben több olyan vizsgálat is bemutatásra kerül, amelyben vizsgálati alanyok rosszabbul teljesítenek önszabályozást igénylő feladatokban, más önszabályozást igénylő feladatokata követően. Ami érdekesség, és fontos a modell szempontjából, hogy a kimerülés az önszabályozás több területéről is érkezhet, vagyis nem csupán egy azonos szabályozás gátol azonosat, hanem egy másik terület is képes akadályozni egy adott önszabályozási területet. Vagyis, ha például elfojtunk egy érzelmet, akkor utána kevésbé kitartóak vagyunk egy problémamegoldási feladatban. Vagy éppen fordítva, ha sok energiát fektetünk egy feladat megoldásába, akkor utána kevésbe vagyunk képesek érzéseink szabályozására. A kapcsolódó területek érintik nem csupán az érzelmi és kognitív önszabályozás területeit, de hatással vannak fizikai kitartásunkra is, példáuk érzelemszabályozást követően rosszabbul teljesítünk biciklizésben, vagy futásban. A másik lényeges pontja az elméletnek, hogy az önszabályozási rendszerünk kapacitását egy izom működéséhez hasonlítja, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk annak fejlesztésére, erősítésére. Hasonlóan az izmokhoz, önszabályozási rendszerünk képes elfáradni, erősödni, gyengülni, emiatt pozitív hatással van rá adott esetben mind a pihentetés, az edzés (fokozott, rendszeres használat), vagy éppen a tartalékolás.

Featured Image

Why is it important?

A témát érdemesnek tartom bárki számára megismerni hiszen nem csupán az önszabályozásnak az elméleti és gyakorlati működését vizsgálja, de értékes kutatásokkal szolgál más területekkel való kapcsolatára. Ilyen terület kiemelten az egészéspszichológia, de ezen kívül az érzelemszabályozás, döntéshozatal, motiváció, fizikai teljesítőképesség, előítéletesség stb. területeivel is összefüggésbe hozható.

Read the Original

This page is a summary of: Az önszabályozás erő-modellje, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, September 2017, Akademiai Kiado, DOI: 10.1556/0406.18.2017.010.
You can read the full text:

Read

Contributors

The following have contributed to this page