Paternal hyperglycemia in rats exacerbates the development of obesity in offspring

  • Xiaoqin Shi, Xinyu Li, Yi Hou, Xuemei Cao, Yuyao Zhang, Heng Wang, Hongyin Wang, Chuan Peng, Jibin Li, Qifu Li, Chaodong Wu, Xiaoqiu Xiao
  • Journal of Endocrinology, May 2017, Bioscientifica
  • DOI: 10.1530/joe-17-0082

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1530/joe-17-0082