DMT efficiently inhibits hepatic gluconeogenesis by regulating the Gαq signaling pathway

  • Ting-Ting Zhou, Fei Ma, Xiao-Fan Shi, Xin Xu, Te Du, Xiao-Dan Guo, Gai-Hong Wang, Liang Yu, Vatcharin Rukachaisirikul, Li-Hong Hu, Jing Chen, Xu Shen
  • Journal of Molecular Endocrinology, June 2017, Bioscientifica
  • DOI: 10.1530/jme-17-0121

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1530/jme-17-0121