Clinical relevance of different WHO grade 3 pancreatic neuroendocrine neoplasms based on morphology

Xu Han, Xuefeng Xu, Hongyun Ma, Yuan Ji, Dansong Wang, Tiantao Kuang, Wenchuan Wu, Bin Song, Gang Li, Gang Jin, Wenhui Lou
  • Endocrine Connections, February 2018, Bioscientifica
  • DOI: 10.1530/ec-17-0388

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1530/ec-17-0388

In partnership with: