Tomasz R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2011, 219 s.

Tomasz Dubowski
  • Białostockie Studia Prawnicze, January 2011, University of Bialystok
  • DOI: 10.15290/bsp.2011.09.16

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2011.09.16