CRTH2 promotes endoplasmic reticulum stress‐induced cardiomyocyte apoptosis through m‐calpain

Shengkai Zuo, Deping Kong, Chenyao Wang, Jiao Liu, Yuanyang Wang, Qiangyou Wan, Shuai Yan, Jian Zhang, Juan Tang, Qianqian Zhang, Luheng Lyu, Xin Li, Zhixin Shan, Li Qian, Yujun Shen, Ying Yu
  • EMBO Molecular Medicine, January 2018, EMBO
  • DOI: 10.15252/emmm.201708237

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.15252/emmm.201708237