A novel application of oriental beetle juvenile Anomala corpulenta to reflect Pb contamination in soil

Xichao Xia, Xinhua Zheng, Suxiang Lu, Zhiguo Chen, Xianguang Bai, Guina Liang, Shipeng Xue, Chuanxiu Hua, Guoying Song, Lianghong Guo
  • Turkish Journal of Biochemistry, December 2017, De Gruyter
  • DOI: 10.1515/tjb-2017-0006

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1515/tjb-2017-0006

In partnership with: