Bioassay-directed fractionation of a blood coagulation factor Xa inhibitor, betulinic acid from Lycopus lucidus

Yin-Feng Tan, Qiong Wang, Jing-Wen Gong, Xu-Guang Zhang, Yong-Hui Li, Jun-Qing Zhang, You-Bin Li
  • Open Chemistry, March 2018, De Gruyter
  • DOI: 10.1515/chem-2018-0018

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1515/chem-2018-0018

In partnership with: