Is Aristotle’s Eudemian Ethics Quasi-Mathematical?

  • Joseph Karbowski
  • Apeiron, January 2015, De Gruyter
  • DOI: 10.1515/apeiron-2014-0046

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1515/apeiron-2014-0046