Park Sağlık Ocağı Bölgesinde Kayıtlı Olan 15 Yaş Üstü Kişilerin Son Bir Ayda Sağlık Sorunu İle Karşılaşma ve Sağlık Kurumuna Başvurma Durumları

  • ÇALIŞKAN Deniz;ERÇEVİK
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, January 2003, Ankara University
  • DOI: 10.1501/tipfak_0000000060

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1501/tipfak_0000000060