Synthesis and Antitumor Activities of Benzofuran[3,2-d]pyrimidine Derivatives

Yong-Zhong Lu, Qian-Jun Zhang, Yun-Qian Zhang, Ying-Chun Zhao
  • Asian Journal of Chemistry, January 2014, Asian Journal of Chemistry
  • DOI: 10.14233/ajchem.2014.16723

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2014.16723