Characterization of Transgenic Silkworm Yielded Biomaterials with Calcium-Binding Activity

Shaohua Wang, Yuyu Zhang, Mingying Yang, Lupeng Ye, Lu Gong, Qiujie Qian, Yajun Shuai, Zhengying You, Yuyin Chen, Boxiong Zhong
  • PLoS ONE, July 2016, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0159111
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0159111

The following have contributed to this page: Yajun Shuai