Abnormal Accumulation of Collagen Type I Due to the Loss of Discoidin Domain Receptor 2 (Ddr2) Promotes Testicular Interstitial Dysfunction

  • Chu-chao Zhu, Bin Tang, Jin Su, Hu Zhao, Xin Bu, Zhen Li, Jie Zhao, Wei-dong Gong, Zhi-qun Wu, Li-bo Yao, Wei Li, Yuan-qiang Zhang
  • PLoS ONE, July 2015, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0131947

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0131947