The Volume Ratio of Ground Glass Opacity in Early Lung CT Predicts Mortality in Acute Paraquat Poisoning

  • Xin Kang, Da-Yong Hu, Chang-Bin Li, Xin-Hua Li, Shu-Ling Fan, Yong Liu, Guang-Yu Tang, Zi-Sheng Ai, Tianfu Wu, Chandra Mohan, Xin J. Zhou, Jun-Yan Liu, Ai Peng
  • PLoS ONE, April 2015, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0121691

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121691