A Census of Nuclear Cyanobacterial Recruits in the Plant Kingdom

Xiao Li, Javeed Hussain, Cuiju Cui, Yuesheng Wang, Mingjie Chen, Zhaowan Yang, Chuang Ma, An-Yuan Guo, Yanhong Zhou, Junli Chang, Guangxiao Yang, Guangyuan He, Szabolcs Makai
  • PLoS ONE, March 2015, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0120527
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Javeed Hussain