A Newfound Association between MDC1 Functional Polymorphism and Lung Cancer Risk in Chinese

Bo Wang, Lisha Zhang, Fuman Qiu, Wenxiang Fang, Jieqiong Deng, Yifeng Zhou, Jiachun Lu, Lei Yang
  • PLoS ONE, September 2014, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0106794
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou