Stepwise synthesis of cubic Au-AgCdS core-shell nanostructures with tunable plasmon resonances and fluorescence

Xiao-Li Liu, Shan Liang, Fan Nan, Yue-Yue Pan, Jun-Jun Shi, Li Zhou, Shuang-Feng Jia, Jian-Bo Wang, Xue-Feng Yu, Qu-Quan Wang
  • Optics Express, October 2013, Optical Society of America (OSA)
  • DOI: 10.1364/oe.21.024793
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang and Professor Xuefeng Yu