Petroleum charge and entrapment along active faults: Study of the accumulation mechanism of the Qinhuangdao 29 oil field on the slope of the Shijiutuo uplift, Bohai Sea

Qi Wang, Huayao Zou, Fang Hao, Xinhuai Zhou, Changyu Teng, Zhongheng Sun, Shang Xu, Jinqiang Tian, Liuxi Guo
  • AAPG Bulletin, October 2016, American Association of Petroleum Geologists (AAPG)
  • DOI: 10.1306/04201615088
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Fang Hao and Zhongheng Sun