Formy adresatywne w przekładzie z języka angielskiego na polski

Agnieszka Szarkowska
  • Rocznik Przekładoznawczy, December 2008, Uniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University
  • DOI: 10.12775/rp.2006.017

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.12775/rp.2006.017

The following have contributed to this page: Dr Agnieszka Szarkowska