Marcin Muszyński (red.), Międzypokoleniowe uczenie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 175

  • Kinga Majchrzak
  • Rocznik Andragogiczny, June 2015, Uniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University
  • DOI: 10.12775/ra.2014.044

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.12775/ra.2014.044