Andrzej Klimczuk, „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wydawnictwo Wiedza i Edukacja, Lublin 2012

Iwona Murawska
  • Rocznik Andragogiczny, May 2014, Uniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University
  • DOI: 10.12775/ra.2013.046

What is it about?

Książka Andrzeja Klimczuka to kolejna pozycja na temat starości z Białegostoku, co sprawia, że to miejsce staje się liczącym ośrodkiem badań w tym zakresie w Polsce. Wcześniej ukazały się m.in. prace Małgorzaty Halickiej pt. Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne (Białystok 2004), Jerzego Halickiego pt. Obrazy starości. Rysowane przeżyciami seniorów (Białystok 2010) czy Zostawić ślad na ziemi (Białystok 2006) pod redakcja wspomnianych autorów, a także Działania samopomocowe ludzi starszych Wojciecha Pędicha i Małgorzaty Halickiej (Białystok 1997), Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku. Współtworzenie i współodpowiedzialność, pod redakcją Wojciecha Pędicha oraz Dziesięć lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Białystok 2004) Ireny Rząckiej i Czesława Krzyszkiewicza.

The following have contributed to this page: Mr Andrzej Klimczuk