Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi

  • Farid Jabbarlı
  • September 2016, Ilmi Etudler Dernegi (ILEM)
  • DOI: 10.12658/tlck.5.2.b013

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.12658/tlck.5.2.b013