Anatomical Study of Forearm Arteries With Ultrasound for Percutaneous Coronary Procedures

  • Zhen-xian Yan, Yu-jie Zhou, Ying-xin Zhao, Zhi-ming Zhou, Shi-wei Yang, Zhi-jian Wang
  • Circulation Journal, January 2010, Japanese Circulation Society
  • DOI: 10.1253/circj.cj-09-0577

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1253/circj.cj-09-0577