Misaligned Feeding May Aggravate Pain by Disruption of Sleep–Awake Rhythm

  • Fangxia Xu, Xin Zhao, Huan Liu, Xueming Shao, Shuaishuai Chu, Xiangdan Gong, Zhengliang Ma, Xiaoping Gu
  • Anesthesia & Analgesia, December 2017, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1213/ane.0000000000002727

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1213/ane.0000000000002727