Cardiovascular Dysfunction in Offspring of Ovarian-Hyperstimulated Women and Effects of Estradiol and Progesterone: A Retrospective Cohort Study and Proteomics Analysis

Gu-Feng Xu, Jun-Yu Zhang, Hai-Tao Pan, Shen Tian, Miao-E Liu, Tian-Tian Yu, Jing-Yi Li, Wei-Wen Ying, Wei-Miao Yao, Xian-Hua Lin, Yuan Lv, Wen-Wen Su, Xiao-Qun Ye, Fang-Hong Zhang, Jie-Xue Pan, Ye Liu, Cheng-Liang Zhou, Dan Zhang, Xin-Mei Liu, Yi-Min Zhu, Jian-Zhong Sheng, He-Feng Huang
  • The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, December 2014, Endocrine Society
  • DOI: 10.1210/jc.2014-2349

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1210/jc.2014-2349

The following have contributed to this page: Hefeng Huang

Contributors