Clinicopathological characteristics and treatment outcomes of Chinese patients with genitourinary embryonal rhabdomyosarcoma

Xiao-kai Zhan, Sen Zhang, Bang-wei Cao, Jin-wan Wang, Jun-ling Li, Yong-kun Sun, Wen Zhang, Lin Yang, Ai-ping Zhou, Yi-he bali Chi, Ye-xiong Li, Jian-hui Ma, Chang-ling Li
  • World Journal of Surgical Oncology, May 2015, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/s12957-015-0574-x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1186/s12957-015-0574-x

In partnership with: