U-shaped relationship between early blood glucose and mortality in critically ill children

  • Yanhong Li, Zhenjiang Bai, Mengxia Li, Xueqin Wang, Jian Pan, Xiaozhong Li, Jian Wang, Xing Feng
  • BMC Pediatrics, July 2015, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/s12887-015-0403-y

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1186/s12887-015-0403-y